Jakość obsługi

Rating for sklep.agloprima.com.pl

Producenci

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

RODO

Polityka prywatności
W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie „RODO”, czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE. Udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Każdy Klient może je nadal wycofać w dowolnym momencie.
Twoja prywatność jest dla nas ważna, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Ilekroć piszemy o serwisie, mamy na myśli nasz sklep internetowy www.sklep.agloprima.com.pl W związku z obsługą serwisu przetwarzamy Twoje dane osobowe - w tym dane, które nam podajesz, W poniższej polityce znajdziesz wszystkie ważne informacje na ten temat, m.in. w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także jakie prawa Ci przysługują.
Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością serwisu www.sklep.agloprima.com.pl, jest PPHU Agloprima – Andrzej Glonek, z siedzibą w Łodzi  ul. Radwańska 61.
Możesz z nami kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej : sklep@agloprima.com.pl telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godz. Pn-8.00 – 16.00, wt-pt - 9.00 – 17.00 numerem: 42-637 29 51 listownie na adres: 93-574 Łódź, Radwańska 61 Twoje dane osobowe zbieramy od Ciebie. Podajesz je nam np. przy założeniu konta w serwisie, przy składaniu zamówień bez zakładania konta, na potrzeby realizacji i wysyłki zakupów, przy zapisywaniu się na newsletter lub inne formy marketingu.  
Możesz nam również przekazywać swoje dane osobowe komunikując się z nami - np. zadając pytania dotyczące naszych produktów, składając reklamacje itp.
Staraliśmy się pogrupować różne cele i podstawy przetwarzania danych.
Zakup produktów
Gdy dokonasz zakupu produktów, Twoje dane będziemy przetwarzać do celu realizacji transakcji sprzedaży. To obejmuje informację o tym, jakie produkty kupujesz, informacje potrzebne do otrzymania od Ciebie płatności za zakup, informacje potrzebne do wysyłki zakupionych towarów na wskazany przez Ciebie adres czy do wstawienia dokumentów sprzedaży. Ta kategoria obejmuje również przetwarzanie Twoich danych na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku ze sprzedażą i skorzystania przez Ciebie z ewentualnych uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji na produkty. Podstawą prawną przetwarzania w takim wypadku jest umowa sprzedaży, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Oprócz tego będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na nas, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W niektórych wypadkach możemy prosić Cię również o wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów marketingu. Jeśli udzielisz nam takiej zgody, wówczas podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli się na to zgodzisz, możemy też kierować do Ciebie informacje handlowe dotyczące naszej oferty w wybrany przez Ciebie sposób - e-mailem, przez SMS/MMS lub telefonicznie lub innymi środkami komunikacji elektronicznej. W takim przypadku będziemy wykorzystywać Twoje dane w celu wysyłania Ci informacji handlowych w wybrany przez Ciebie sposób. Przetwarzamy też Twoje dane, aby wysyłać Ci drukowane informacje handlowe (np. ulotki, katalogi) drogą pocztą - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 

Korzystanie z serwisu

Przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu, zgodnie z jego Regulaminem. Podstawą prawną przetwarzania danych, które musisz podać w przypadku założenia konta w serwisie, jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO". Podstawą prawną przetwarzania dodatkowych danych, które możesz podać przy rejestracji, jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku, gdy będziesz korzystać z funkcjonalności serwisu bez założenia konta w serwisie, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na umożliwieniu Ci korzystania z serwisu i jego funkcjonalności, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 
Portale społecznościowe

Przetwarzamy też dane osobowe użytkowników odwiedzających nasz profil w mediach społecznościowych (np. Facebook). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem naszego profilu, w tym w celu informowania użytkowników o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem tych mediów społecznościowych. Jeśli komunikujesz się z nami w takich mediach społecznościowych, wówczas możemy przetwarzać Twoje dane zawarte w takiej komunikacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
 
Inne własne cele administratora

Przetwarzamy Twoje dane również do innych naszych prawnie uzasadnionych celów, tj.: do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, - do prowadzenia analityki i statystyk korzystania z serwisu przez użytkowników w celu doskonalenia jego działania - co polega np. na analizie sposobu poruszania się użytkowników po serwisie, oglądanych produktach etc., aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu i sprawić, że będzie w przyszłości bardziej intuicyjny i wygodniejszy w korzystaniu; - do administrowania tym serwisem, - do udzielania odpowiedzi na pytania i uwagi kierowane przez Ciebie do nas np. w korespondencji czy w rozmowach telefonicznych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 
Możemy przetwarzać Twoje dane również w celu wypełnienia naszego obowiązku prawnego, np. rozpatrywania Twoich reklamacji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy zgodzisz się na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, wysyłka takich wiadomości będzie stanowić przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i może też stanowić marketing bezpośredni przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych prowadzony przy wykorzystaniu automatycznych urządzeń wywołujących - zależnie od tego, na jakim urządzeniu odbierasz tego typu komunikację.
W przypadku, gdy zgodzisz się na kontakt telefoniczny lub SMS-owy do celów marketingu, informacje handlowe będą przekazywane telefonicznie na numer telefonu podany przez Ciebie do tego celu. Taki kontakt będzie stanowił marketing bezpośredni przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i może być prowadzony przy wykorzystaniu automatycznych urządzeń wywołujących.
Zgody te możesz w każdej chwili wycofać lub ograniczyć to, w jaki sposób wysyłamy Ci takie informacje - szczegóły znajdziesz poniżej w punkcie „Cofnięcie zgody i sprzeciw wobec przetwarzania".
 

Jakie dane przetwarzamy?

Możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:  imię, nazwisko, podane np. przy założeniu konta lub przy zakupach;  adres zamieszkania lub adres do dostawy - które podajesz na potrzeby dostarczania zakupionych produktów;  adres e-mail, numer telefonu - które podajesz do założenia konta lub dokonania zakupu, a także na potrzeby marketingu na podstawie osobnej zgody; dane dotyczące Twoich transakcji (w tym co i kiedy kupiłaś/eś, wykorzystane kody rabatowe, sposoby dokonywania płatności); numer rachunku bankowego i nazwa banku prowadzącego rachunek, z którego dokonywałeś płatności przy zakupie; informacje, które zawrzesz w Twoich wypowiedziach i komunikacji kierowanych do nas - np. w korespondencji e-mail lub w rozmowie telefonicznej, jak również np. w reklamacjach.
 
Jak długo dane przechowujemy i komu udostępniamy?

Czas, przez jaki możemy przechowywać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od celu i podstawy prawnej przetwarzania, tj.: - w przypadku przetwarzania na potrzeby świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie (np. rejestracja w serwisie, zapis do newslettera) - tak długo jak będziesz korzystać z tych usług (np. do czasu usunięcia przez Ciebie konta w serwisie lub wypisania się z newslettera),  realizacja sprzedaży - przez okres wymagany do wykonania tej umowy, w tym do ewentualnych uprawnień z rękojmi i gwarancji, a po tym okresie przez taki okres, przez jaki będziemy do tego zobowiązani zgodnie zasadą rozliczania zgodnie z RODO, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia wykonania umowy sprzedaży. - w  przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody - do czasu cofnięcia tej zgody;

- w przypadku, przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - do czasu ustania tego interesu (np. okres przedawnienia roszczeń) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu - w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; - w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
Udostępniamy dane osobowe firmom, z których usług korzystamy, aby wypełnić nasze zobowiązania wobec Ciebie lub aby prowadzić naszą działalność, zgodnie z celami przetwarzania. W związku z tym Twoje dane osobowe, które są wymagane na potrzeby realizacji danego celu, mogą być przekazywane następującym odbiorcom, będącym podmiotami przetwarzającymi dane w naszym imieniu:
- firmom przewozowym lub transportowym - na potrzeby dostawy zamówionych przez Ciebie produktów; - w przypadku płatności za zakupione przez Ciebie produkty - firmom, które pośredniczą w obsłudze płatności, na potrzeby tej obsługi, bankom; - firmom świadczącym dla nas usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe lub doradztwa podatkowego; - dostawcom standardowych usług związanych z obiegiem i przechowywaniem informacji - dostawcom usług hostingu, poczty elektronicznej, infrastruktury informatycznej, usług związanych z utrzymaniem baz danych. - naszym upoważnionym pracownikom. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę. Zaznaczamy jednak, że w niektórych przypadkach Twoja zgoda jest potrzebna do świadczenia określonych usług lub dokonania czynności - np. do umożliwienia Ci udziału w konkretnej akcji promocyjnej lub konkursie.  Zaznaczamy, że jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych w konkretnym celu (np. do marketingu), będziemy mogli w dalszym ciągu przetwarzać dane do innych celów - np. do realizacji zamówień etc. Możesz cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw wysyłając e-maila, na adres lub kontaktując się telefonicznie . Przepisy przewidują szereg praw, które Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Możesz żądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak, to możesz żądać dostępu do tych danych. Szczegóły prawa dostępu określa art. 15 RODO.
 
Prawo do poprawienia danych

Jeśli Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, są nieprawidłowe, masz prawo żądać sprostowania tych danych, a także ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne. Szczegóły określa art. 16 RODO.
 
Prawo do usunięcia danych - prawo do bycia zapomnianym

Masz prawo żądania, aby Twoje dane zostały przez nas usunięte, jeśli zachodzą przesłanki określone w przepisach, np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, albo wycofasz zgodę na przetwarzanie, a nie będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania. Szczegóły prawa do bycia zapomnianym są uregulowane w art. 17 RODO.
 Prawo do przenoszenia danych do innego administratora W przypadkach i na warunkach określonych w art. 20 RODO masz prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które dostarczyłaś/eś nam, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru Jeżeli w Twojej ocenie naruszyliśmy Twoje prawa w związku z przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W skardze należy zamieścić opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

Kontakt

AGLOPRIMA

ul. Radwańska 61

93-574 Łódź

NIP:7270003992

REG:004306032

 

tel:42 6372951 (pn 8-16, wt-pt 9-17)

fax:42 6372953

 

 

sklep@agloprima.com.pl

www.agloprima.com.pl


Sklep


Agloprima Radwańska 61 Łódź

Najlepsza włoska kawa herbaty oraz yerba mate

Agloprima Radwańska 61 Łódź

Chemia gospodarcza i warsztatowa, oleje i smary

Agloprima Radwańska 61 Łódź

Mobilne rozwiązania Waeco jacht, camper, auto, dom

 


Cennik przesyłek


Kurier przedpłata  14,00 zł

Kurier pobranie 17,50 zł

Paczkomat przedpłata 12,50 zł

Paczkomat pobranie 15,50 zł

Odbiór osobisty 0 zł (płatność gotówką lub kartą)

 


PŁATNOŚCI:


MBank

15 1140 2004 0000 3702 7963 1835

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep internetowy Shoper.pl